วิธีการทำน้ำผักผลไม้ทาน และข้อควรจำ

การทำน้ำผักผลไม้ทาน

ในระดับความสดของผัก และผลไม้นั้น หากมีความสดมากชนิดที่เพิ่งเด็ดมาจากต้นจะทำให้มีรสชาติดีอร่อย กรอบ บางชนิดมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากกว่าการเก็บทิ้งไว้โดยไม่รับประทานทันที ผักและผลไม้สดนั้น มีคุณค่าสารอาหารมากกว่าผักผลไม้แห้ง แต่บางอย่างก็มีเฉพาะฤดูกาล ไม่ได้มีตลอดทั้งปี จึงได้มีรูปแบบหรือการถนอมอาหารจำพวกของแห้งของดองต่างๆ ไว้เพื่อแปรรูป ไว้เพื่อเก็บไว้รับประทานในคราวต่อไป เช่น ลำไยแห้ง มะตูมแห้ง กระเจี๊ยบแห้ง

ปัจจุบันผักและผลไม้บางชนิดมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงมาก เช่น ชมพู่ องุ่น ผักคะน้า ส้มเขียวหวาน ฉะนั้นการรับประทานในแต่ละครั้ง ต้องล้างให้สะอาดหมดคราบยาฆ่าแมลงด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ถ้าเลือกได้ควรเลือกผักผลไม้ตามธรรมชาติ เช่น ผักริมรั้ว ตำลึง ตะไคร้ ขิง ข่า ผักต่าง ๆ ที่ปลูกเอง เพราะผักผลไม้บางชนิดนั้น หากมีการผ่า หั่นชิ้น หรือบางชนิดแม้เพียงการล้างด้วยน้ำสะอาดโดยใช้เวลานาน ประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการอาจสูญเสียหรือลดน้อยลงไปทันที ไม่นับถึงวิธีการปรุงโดยผ่านความร้อนอาจทำให้คุณค่าที่มีนั้นสูญสลายหายไปโดยสิ้นเชิง

ลำใยอบแห้งผักและผลไม้นั้น หากชื้อตามท้องตลาดทั่วไปก็ยังต้องระวังอยู่ เพราะว่าความไม่สะอาดของตลาด และแม่ค้าบางคนใช้ผงซักฝอกล้างคราบดินออกจากเหง้าขิงข่า อาจจะเหลือคราบฝงซักฟอกติดอยู่ หากนำมาปรุงอาหารโดยไม่ผ่านการล้างทำความสะอาดซ้ำ จะกลายเป็นการกินสารพิษเข้าไปแทนที่จะได้ประโยชน์กลับได้โทษมหันต์ เพราะสารพิษบางชนิดเมื่อโดนความร้อนอาจมีฤทธิ์รุนแรงกว่าเดิม

การแปรรูปผลไม้แห้ง

การแปรรูปจากของสดไปสู่ของแห่งโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง อาจจะใช้วิธีการตากหรืออบ เป็นการเก็บรักษาของที่ดีวิธีหนึ่งเพื่อให้มีไว้ใช้นอกฤดูกาล เพื่อสะดวกต่อการขนส่งไปขายยังสถานที่ห่างไกลๆ และสามารถเก็บไว้ได้นาน การเลือกซื้อต้องดูที่ความสะอาดของผลิตภัณฑ์ ไม่มีดินหรือก้อนหิน ฝุ่นละอองมากเกินไป ไม่มีรา สีสันไม่คล้ำมาก เช่น กระเจี๊ยบแดงควรมีัสีแดงคล้ำแต่ไม่ถึงกับดำ ลำใยแห้งควรมีสีเหลืองธรรมชาติ มีความใสของเนื้อลำใย ไม่มีสีคล้ำ คราบราเกาะ

สำหรับมะตูมฝานเป็นแว่นแห้งนั้น ควรมีสีน้ำตาลออกเหลืองเล็กน้อย เมื่อแกะถุงหรือภาชนะบรรจุออกมา จะต้องไม่มีกลิ่นของปัสสาวะหรืออุจจาระสัตว์ เมื่อจะต้มเพื่อทำเป็นน้ำผลไม้ ใช้สำหรับดับกระหายคลายร้อน ต้องล้างให้สะอาดก่อนทุกครั้ง ควรล้างอย่างน้อย 2 ครั้ง หรือผลไม้ที่ดองเอาไว้ เช่น บ๊วย ลูกท้อ นั้น สามารถเอามาทำเครื่องดื่มรสอร่อยได้ การเลือกความสมบูรณ์และความสะอาดของผลไม้ดองนั้น ดูที่ความมิดชิดของภาชนะบรรจุด้วย

การทำน้ำผักผลไม้ทาน

ที่สำคัญ คุณภาพของสินค้า วันเดือนปีที่ผลิต มีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจในสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตรทุกชนิด

share on: