Tag: ผักช่วยลดระดับนำตาล

ปวดหลัง สร้างปัญหาหนักอก
2656 views

โพแทสเซียมกับโรคไต

คนเป็นโรคไต ต้องควบคุมและจำกัดพฤติกรรมการกินไม่แพ้คนเป็นโรคเบาหวาน แต่คนเป็นไตนั้นจะเน้นหนักไปในด้านการรับ วิตามิน K หรือ โพแทสเซียม มากกว่าอย่างอื่น เพราะโพแทสเซียมมีหน้าที่ในการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อลาย ซึ่งทั้งสองสิ่งนั้นทำให้เซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะในร่างกายทำงานได้เป็นปกติ แต่หากในร่างกายมีโพแทสเซียมมากเกินไป จะทำให้กล้ามเนื้อ ระบบประสาท หัวใจ และหลอดเลือดเกิดความผิดปกติ คนเป็นโรคไตจึงไม่ควรเลือกกินอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงในปริมาณมาก...

การทำให้ตับแข็งแรงและสุขภาพดี
1713 views

รอบรู้เรื่อง Phytonutrient สารเคมี ในผัก ผลไม้

รู้หรือไม่ ไฟโตนิวเทรียนท์ หรือ Phytonutrient หรือ ไฟโตเคมีคอล Phytochemical หรือเรียกอีกชื่อว่า พฤกษเคมี ก็คือสารเคมีต่างๆ ที่มีอยู่ในผักต่างๆ ทั่วไป มีอยู่ในผลไม้ สารเคมีนี้มีประโยชน์อย่างมาก เพราะเป็นสารที่ทำให้เกิด สี กลิ่น รส...

การทำให้ตับแข็งแรงและสุขภาพดี
2045 views

กินผักหัว กันโรคภัย

ผักหัว ก็คือพืชผักที่มีผลผลิตฝังตัวอยู่ใต้ดินโดยส่วนหัวของจะเก็บเกี่ยวเอาแร่ธาตุและสารอาหารต่างๆ สะสมไว้ภายในหัวนี้ และมีความสมบูรณ์ในตัวเอง ภายในหัวผักนั้นจะประกอบด้วยสารอาหารจำพวกแป้งและวิตามินต่างๆ สูง คนสมัยโบราณนิยมนำผักหัวบางชนิดที่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงมาผสมข้าว หรือรับประทานแทนข้าวยามขาดแคลนข้าวปลาอาหาร คนป่าประทังชีวิตด้วยผักหัวชนิดต่างๆ ที่หาได้ โดยเฉพาะแถวแอฟริกา และแถบเอเซียเอง โดยผักหัวมีคุณค่าทางอาหารไม่แพ้ข้าวเลยทีเดียว พืชหัวจัดเป็นไม้ล้มลุกอายุสั้น แต่ให้ผลผลิตสูง ปลูกได้เกือบทั้งปี เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกประเภทหนึ่งของประเทศ โดยผักหัว...

โรคไต กับฟอสฟอรัส
1808 views

ผักสดช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด

คนปกติจะมี ระดับน้ำตาลในกระแสเลือด ก่อนอาหารไม่เกิน 120 มก.% และระดับน้ำตาลในกระแสเลือดหลังอาหาร 1-2 ชั่วโมงไม่เกิน 160 มก.%หากเกินกว่านี้จะเป็นโรคเบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังต้องการดูแลอย่างต่อเนื่อง โรคนี้จึงเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด แต่ถ้ารักษาอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยสามารถอยู่ได้อย่างเป็นสุขและมีชีวิตยืนยาวได้เหมือนคนปกติ โดยผู้ป่วยจึงต้องรู้จักควบคุมและดูแล ตนเองอย่างเหมาะสม เพื่อให้ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในภาวะสมดุล มะเขือเปราะลดน้ำตาลในเลือดได้...