Tag: มะเร็งเต้านม

คำถามควรรู้กับมะเร็งเต้านม
850 views

คำถามควรรู้กับมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม (Breast cancer) เป็นมะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิงไทย โดยพบมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งปากมดลูก โดยสามารถพบได้ 1 ใน 10 ของผู้หญิง มะเร็งเต้านมนั้นสามารถพบได้ในผู้ชายเช่นกัน แต่พบในอัตราที่น้อยมาก การตรวจมะเร็งเพื่อหาการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น พบว่าร้อยละ 80 ของเนื้องอกที่เต้านมผู้หญิงนั้นถูกตรวจพบครั้งแรกด้วยตนเอง...

การเกิดมะเร็งเต้านม
838 views

มะเร็งเต้านมกับแพทย์ทางเลือก

ในปัจจุบันการแพทย์ทางเลือก จัดเป็นแนวทางที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาเรื่องโรคที่รักษายาก โดยมีการสร้างกระแสจากสื่อต่างๆ รายงานว่า หายจากมะเร็งได้ด้วยแพทย์ทางเลือก แต่จากการเก็บข้อมูลผู้ที่ใช้การแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย มีข้อที่น่าสังเกตว่า ผู้หญิงบางรายไม่ได้เป็นมะเร็ง เพียงแต่ไปพบแพทย์และได้รับการตรวจคลำพบก้อนในเต้านม ซึ่งแพทย์สันนิษฐานว่า อาจเป็นมะเร็ง แต่ไม่ได้รับการตรวจโดยละเอียด หันเข้าหาแพทย์ทางเลือกเลย ซึ่งในความเป็นจริงอาจเป็นซีสต์ ซึ่งสามารถหายได้เองเมื่อปล่อยไว้ระยะเวลาหนึ่ง ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งชนิดไม่ลุกลาม เช่น...

อาการปวดเต้านม
879 views

ปรับพฤติกรรมการกิน ลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านม

ขึ้นชื่อว่า มะเร็ง ก็ไม่มีใครอยากเป็นและไม่มีใครอยากจะพบเจอ แต่ในยุคปัจจุบันนั้น ความเสี่ยงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตในแบบประจำวันของสังคมเมือง รูปแบบวิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงให้ต้องเร่งรีบ สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ยังผลให้โรคภัยไข้เจ็บและเชื้อโรคมีการเกิดขึ้นใหม่ๆ แทบทุกวัน อีกทั้งพฤติกรรมการกินก็มีผลตามไปด้วย จึงทำให้โรคมะเร็ง เป็นโรคที่คร่าชีวิตของผู้คนบนโลกไปเป็นอันดับต้นๆ โรคหนึ่งเลยทีเดียว โดยเฉพาะ มะเร็งเต้านม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วแพทย์ระบุว่าพฤติกรรมการทานอาหารเป็นปัจจัยเสี่ยง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินจะช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านมได้ แนะนำให้ผู้หญิงอายุเกิน...

การให้นมบุตรและการใช้ยา
879 views

ปัจจัยเสี่ยง มะเร็งเต้านม

ในประเทศไทยเอง มะเร็งเต้านม เป็นโรคที่สามารถพบได้บ่อยเป็นอันดับ 2 ของหญิงไทยเลยทีเดียว จากสถิติพบรองจากมะเร็งปากมดลูก และเป็นสาเหตุของการตายของหญิงไทยที่สำคัญ และในสถิติโดยรวมทั่วโลกนั้น อัตราการเป็นมะเร็งเต้านมของผู้หญิงสามารถพบมากขึ้นเรื่อยๆ ประมาณว่า ผู้หญิงที่เดินบนท้องถนน มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเต้านมในช่วงหนึ่งของชีวิตมากถึง 1 คนใน 10 คนเลยทีเดียว เรื่องมะเร็งเต้านม นี้...

ไข้ทับระดู โรคของผู้หญิง
871 views

เสี่ยงมะเร็งเต้านมกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

จริงหรือไม่สำหรับเรื่องนี้ที่ว่า ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ทำสาวเสี่ยงมะเร็งเต้านม 2 เท่า ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อล่ะค่ะว่า ผู้หญิงที่รักความสะอาดด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้านบ่อยๆ จะมีอัตราเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านม มากกว่าผู้หญิงที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ มากขึ้นเป็น 2 เท่า ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้านเพิ่มความเสี่ยงมะเร็ง เรื่องนี้พิสูจน์โดย ดร.จูเลีย บรอดี้ จากสถาบัน Silent...