Tag: ไวรัสตับอักเสบ

การทำให้ตับแข็งแรงและสุขภาพดี
1951 views

การทำให้ตับแข็งแรงและสุขภาพดี

หากจะทายว่าอะไรเป็นอวัยวะที่พบในสัตว์ชนิดต่างๆ ได้ทุกชนิด และมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเมทาบอลิซึม รวมทั้งมีหน้าที่หลายประการในร่างกาย เช่นการสะสมไกลโคเจน การสังเคราะห์โปรตีนในพลาสมา การกำจัดพิษของยา และปฏิกิริยาทางชีวเคมีต่างๆ มากมาย สิ่งเดียวที่จะนึกถึงได้ดีคือ ตับ ตับยังจัดเป็นต่อมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกาย โดยจะผลิตน้ำดี ซึ่งมีความสำคัญในกระบวนการย่อยอาหาร ในศัพท์ทางการแพทย์ คำที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับตับจะขึ้นต้นด้วยคำว่า hepato- หรือ...

โรค ตับ กับ พาราเซตามอล
1851 views

โรค ตับ กับ พาราเซตามอล

เคยได้ยินมาบ้างไหม จ่าย 30 บาทรักษาทุกโรค ได้มาแต่ยาพาราเซตามอล หรือ ปวดหัวปวดท้องปวดมือปวดเท้า ปวดอะไรก็กินพาราเซตามอล เหมือนกับว่าประเทศนี้หรือในอีกหลายๆ ประเทศ มีความเข้าใจผิดกันมากว่า ยาพาราเซตามอล เป็นยาสารพัดนึก มีติดบ้านกันทุกครัวเรือน รักษาโรคได้หลากหลายชนิด แม้กระทั่ง โรคเครียดก็ยังกินพาราเซตามอน รู้หรือไม่...

โรคตับอักเสบ ตับแข็ง ความเสี่ยงเกิดโรคตับ
1635 views

ช้อนกลาง ปลอดภัยจากเชื้อโรคแค่ไหน

ไม่ใช้ช้อนกลาง ปลอดภัยแค่ไหน เห็นหลายปีก่อนมีการรณรงค์กันเรื่องของ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เกี่ยวกับเชื้อไข้หวัดนก หรือไข้หวัด 2009 และในปัจจุบัน การรณรงค์ให้ใช้ช้อนกลาง ก็เริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆ เนื่องจากว่าเชื้อโรคและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นในประเทศหลายๆ ประเทศ แต่ในประเทศไทยเองกลับหลงลืมอะไรกันไปหรือเปล่า ที่ว่าไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา...

เพศสัมพันธ์ กับ ไวรัสตับอักเสบ
1703 views

ไวรัสตับอักเสบ กับ การมีเพศสัมพันธ์

การมีเพศสัมพันธ์ นั้นเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์และสัตว์ แต่อาจเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะแก่การพูดถึงมากนักในสังคมไทย สมัยก่อน แต่ปัจจุบัน หลายๆ หน่วยงานหันมาเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเผยแพร่ความรู้แก่เยาวชนให้รู้ถูกผิดในการปฏิบัติตนให้เหมาะสม แต่ก็อาจปฏิเสธที่จะเอ่ยถึงเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็น เอดส์ กามโรมต่างๆ และอย่าง ไวรัสตับอักเสบ ก็เป็นโรคหนึ่งที่ถ่ายทอดผ่านการมีเพศสัมพันธ์ จากรายงานของสำนักระบาดระบาดวิทยา กรมคบคุมโรค (คร.) พบว่า...