กระดานข่าวสาร พูดคุย และ Guest Post

มิชลินมอบหมวกนิรภัย...
 
Notifications
Clear all

มิชลินมอบหมวกนิรภัยพันใบ ให้แก่เยาวชนที่กระบี่

1 Posts
1 Users
0 Likes
173 Views
Beauty
(@admin)
Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 100
Topic starter  

เมื่อวานนี้ (30 พ.ย.65) จว.กระบี่ นำโดย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการ ได้ต้อนรับ คณะผู้บริหารบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกประกอบกับออสเตรเลีย รวมทั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล สยามมิชชินประเทศไทย รวมทั้งคณะ

ได้ร่วมกิจกรรม รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ประกอบกับการส่งมอบหมวกนิรภัยให้กับโรงเรียนต้นแบบการภายใต้โครงการ "มิชลินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัยให้น้อง" โดยมี นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันรวมทั้งบรรเทา สาธารณภัย จว.กระบี่ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ จ.กระบี่ 8 อำเภอ หมายรวมไปถึงหน่วยงานที่เชื่อมโยง เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมพนมเบญจา (ชั้น 5) ณ ศาลากลาง จว.กระบี่

ในการนี้ นายมานูเอล มอนตานา ประธานกลุ่มมิชลิน ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกรวมไปถึงออสเตรเลีย บอกกล่าวว่า มิชลินริเริ่มรวมไปถึงสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนร่วมกับภาครัฐประกอบไปด้วยภาคเอกชน ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย หรือ Micelin Safe on the Road

ซึ่งมิชลินดำเนินการในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 27 ปี โดยมุ่งเสริมสร้างการสัญจรที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกเกีบการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยรวมทั้งมีวินัย โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน เพื่อให้เป็นผู้ใช้รถใช้ถนนรุ่นใหม่ที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมรวมไปถึงมีบทบาทในการสร้าวการสัญจรที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นให้กับสังคมไทย

มิชลินมอบหมวกนิรภัยพันใบ ให้แก่เยาวชนที่กระบี่

มิชลินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัยให้น้อง

พวกเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการกระบี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 % ซึ่งริเริ่มในหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น ประกอบไปด้วยเชื่อมั่นว่าด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของผู้ดำเนินโครงการฯ จะส่งผลให้จังหวัดกระบี่ประสบความสำเร็จในการลดอุบัติเหตุได้อย่างยั่งยืน จนได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศซไทย ที่มีความปลอดภัยทางถนนสูงสุด สำหรับผู้อยู่อาศัยแล้วก็นักท่องเที่ยว

เนื่องจาก จว.กระบี่ มีจำนวนผู้บาดเจ็บประกอบกับเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขับขี่รถจักรยานยนตร์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย ทาง จ.จึงได้ริเริ่มโครงการ "กระบี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%" ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยทางถนนรวมถึงลดความสูญเสียต่อชีวิตร่วมด้วยทรัพย์สิน ซึ่งไม่เพียงเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นปัญหาต่อการพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งคุณภาพชีวิตด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดใช้กลไกของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกระบี่ เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อการป้องกันร่วมด้วยลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ บวกกับ จว.กระบี่ได้กำหนดให้การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% เป็นวาระสำคัญของ จว.กระบี่ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายการป้องกันรวมไปถึงลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ

ซึ่งมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการป้องกันรวมไปถึงลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งนี้จึงนับเป็นโอกาสที่ดีมาก ที่บริษัทมิชิลิน จำกัด ได้สนับสนุนหมวกนิรภัยเด็ก จำนวน 1,000 ใบ ให้ จว.กระบี่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

เรียบเรียงใหม่จากเนื้อหาเรื่อง : ข่าวกระบี่วันนี้ และอย่าพลาดเรื่องราวดี ๆ จากที่นี่ ที่เดียว

โปรโมทสินค้า กับเรา กระดานข่าว เคล็ดลับความสวย


   
Quote