กระดานข่าวสาร พูดคุย และ Guest Post

เตือนเฝ้าระวังอาการ...
 
Notifications
Clear all

เตือนเฝ้าระวังอาการป่วย โรคโรเมลิออยโดสิส

1 Posts
1 Users
0 Likes
14 Views
Beauty
(@admin)
Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 99
Topic starter  

สคร.12 เตือน ปชช. 7 จังหวัดใต้ตอนล่าง ระวังป่วย “โรเมลิออยโดสิส” ล่าสุดพบป่วยแล้วนับร้อย โปรดดูแลสุขภาพท่านให้ดี

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ.สงขลา แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ระวังป่วยด้วย โรคเมลิออยโดสิส เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว แนะเมื่อมีบาดแผล เลี่ยงสัมผัสดินและน้ำ ไม่เดินเท้าเปล่า ใส่บูทยาวเมื่อต้องลุยน้ำ และดื่มน้ำจากแหล่งที่สะอาด หรือน้ำต้มสุก หากมีอาการไข้ร่วมกับประวัติสัมผัสดินหรือแหล่งน้ำธรรมชาติโดยไม่ป้องกัน ไม่ควรซื้อยารับประทานเอง ให้รีบพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง

รายงานว่าสถานการณ์โรคเมลิออยโดสิส ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเกือบ 100 คน ป่วยและเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 67.86 เพศหญิงร้อยละ 32.14 พบผู้ป่วยสูงสุดในอาชีพเกษตรกรมากที่สุด รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง ในกลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 55 – 64 ปี โดยมีจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด จ.พัทลุง รองลงมาสงขลา ตรัง ปัตตานี นราธิวาส สตูล และยะลา ตามลำดับ

รายงานว่าโรคเมลิออยโดสิส สามารถติดต่อได้ 3 ทาง คือทางผิวหนังที่มีบาดแผลหรือผิวหนังที่อ่อนนุ่ม จากการแช่น้ำหรือสัมผัสพื้นที่ชื้นแฉะ หายใจเอาฝุ่นจากดินหรือน้ำที่มีเชื้อเจือปนอยู่เข้าไปและดื่มมน้ำหรือรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไป

มีไข้สูงเป็นเวลานานเกิน 3 วัน เกิดแผลฝีหนองตามร่างกาย ไม่ควรซื้อยารับประทานเอง ให้รีบพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง พบผู้เสี่ยงต่อการติดเชื้อในผู้ที่ประกอบอาชีพสัมผัสดินและน้ำโดยตรงเป็นเวลานาน เช่น ทำเกษตร ทำนา ทำสวน และประมง โดยเฉพาะผู้ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง, โรคเบาหวาน, โรคติดสุรา, โรคไตเรื้อรัง

หรือผู้มีโรคประจำตัวที่เป็นสาเหตุให้มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่น โรคมะเร็ง ผู้ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน และผู้ป่วยที่ได้รับยาสเตียรอยด์เป็นเวลานาน หรือผู้ที่รับประทานยาต้ม ยาหม้อ ยาชุด ยาลูกกลอนที่มีสเตียรอยด์ปนเปื้อน มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะรุนแรงและแทรกซ้อนสูงขึ้น

รายงานว่าแนะนำ วิธีการป้องกันโรคเมลิออยโดสิส ผู้ที่มีบาดแผลให้หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำ ย่ำโคลน หรือสัมผัสดินและน้ำโดยตรง หากจำเป็นขอให้สวมรองเท้าบูท ถุงมือยาง กางเกงขายาวหรือชุดลุยน้ำ และรีบทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำสะอาดและสบู่ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ทุกครั้งเมื่อทำงานหรือมีกิจกรรมที่สัมผัสดินหรือโคลน

หากมีบาดแผลที่ผิวหนัง ควรรีบทำความสะอาดบาดแผล และหลีกเลี่ยงการสัมผัสดินและน้ำจนกว่าแผลจะแห้งสนิท รับประทานอาหารปรุงสุก ดื่มน้ำต้มสุกและหลีกเลี่ยงการสัมผัสลม ฝุ่น และการอยู่ท่ามกลางสายฝน


   
Quote