อาการ เลือดข้น ถือว่าเป็นอาการผิดปกติของร่างกาย และถือเป็น โรคชนิดหนึ่งเรียกว่า “โรค เลือดข้น” เป็นภัยเงียบที่หลายคนอาจยังไม่รู้ตัว

โดยปกติแล้ว ร่างกายคนเราจะมี ค่าปกติของเม็ดเลือด ที่ระดับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง สำหรับผู้หญิง ประมาณ 12-15 กรัมต่อเดซิลิตร ส่วนของผู้ชายจะอยู่ที่ 13-17 กรัมต่อเดซิลิตร และปริมาณเม็ดเลือดขาว ทั้งผู้หญิงและผู้ชายจะอยู่ที่ 4,000-10,000 เซลล์ต่อไมโครลิตร มีปริมาณเกล็ดเลือด 150,000-450,000 จำนวนต่อไมโครลิตร หากมีมากกว่านี้ อาจมีความเสี่ยงของ อาการ เลือดข้น หรือ โรค มะเร็ง เม็ดเลือด ได้สูง หากมีน้อย ก็เสี่ยง ภาวะ เลือด จางหากมีอาการซีด เหนื่อยง่าย คันตามร่างกายโดยหาสาเหตุไม่ได้ เหงื่อออกมากเวลานอน นี่อาจเป็นสัญญาณเตือนของ มะเร็ง โรค เลือดข้น มะเร็งโรคเลือด หรือโรคเอ็มพีเอ็น (Myeloproliferative neoplasm) ไม่ได้เป็นโรคที่มีความแปลกใหม่ในวงการแพทย์แต่อย่างใด แต่ทางการแพทย์ก็พยายามสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงอาการ การป้องกันและแก้ไข โดยเน้นให้ทราบถึงอาการผิดปกติเบื้องต้นของ เลือดข้น โรค มะเร็ง เพื่อรับการรักษาได้ทัน ก่อนจะมีอันตรายตามมาในภายหลัง

โรค เลือดข้น ภัยเงียบที่มองไม่เห็น

พอ.นพ.อภิชัย ลีละสิริ ผู้อำนวยการกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ให้ความรู้ว่า ต้องเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงานของเลือดในร่างกาย ซึ่งประกอบด้วย เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด เพื่อให้ทราบว่าโรคนี้เกิดขึ้นที่ส่วนไหนของร่างกายได้บ้าง แล้วเมื่อเกิดขึ้นกับร่างกายของเราแล้วจะส่งผลร้ายอย่างไร

เลือดข้น เป็น โรค มะเร็ง เสี่ยงอันตราย หากไม่ได้รับการรักษา

ความผิดปกติของระบบผลิตเม็ดเลือด ทราบได้จากการตรวจเลือดดูความสมบูรณ์และปริมาณเม็ดเลือดแดง กรณีที่มีมากเกินไปจะมีผลให้ เลือดข้น ไหลเวียนได้ช้า เสี่ยงที่จะเกิดอาการเส้นเลือดอุดตันตามมา ขณะเดียวกันหากร่างกายผลิตน้อยก็เสี่ยงที่จะอยู่ในภาวะโลหิตจาง ตัวซีดและเหนื่อยง่าย

เม็ดเลือดขาวก็เช่นเดียวกันถ้ามีปริมาณมากเกินไป ก็จะทำให้เลือดข้น ไหลเวียนช้า แต่หากร่างกายผลิตได้น้อยจะทำให้ร่างกายมีโอกาสที่จะติดเชื้อโรคง่ายกว่าปกติ และในคนที่มีปัญหาเรื่องเกล็ดเลือด หากร่างกายผลิตเกล็ดเลือดมากเกินไปก็เพิ่มความเสี่ยงในการอุดตันได้เช่นกัน แต่หากน้อยเกินพอดีก็เสี่ยงที่จะทำให้เลือดออกง่าย แต่หยุดยาก

เลือดข้น เป็น โรค มะเร็ง เสี่ยงอันตราย หากไม่ได้รับการรักษา

อาการของผู้ที่มี เลือดข้น

ความผิดปกติของระบบเลือดในร่างกาย สังเกตจากอาการที่ปรากฏคือ ภาวะซีด เหนื่อยง่าย คันตามร่างกายโดยหาสาเหตุไม่ได้ เหงื่อออกมากเวลากลางคืน กินอาหารได้น้อยลง รวมถึงมีอาการเจ็บแถวบริเวณใต้ชายโครง ซึ่งเป็นตำแหน่งของตับและม้าม เพราะตับหรือม้ามอาจมีขนาดที่โตกว่าปกติอยู่ อ่อนเพลียง่าย ส่วนสาเหตุความผิดปกติมาจาก 2 สาเหตุคือ พันธุกรรมและเกิดขึ้นในภายหลังเพราะร่างกายทำงานผิดปกติ โดยกลุ่มเสี่ยงที่น่าเป็นห่วงคือ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีประวัติเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือดผิดปกติ

เลือดข้น เป็น โรค มะเร็ง เสี่ยงอันตราย หากไม่ได้รับการรักษา

การรักษา มะเร็ง โรคเลือดข้น

การรักษา มะเร็ง โรค เลือด ที่ ข้น ด้วยการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก ซึ่งสร้างความหวังสูงสุดให้กับคนไข้ว่าจะต้องหายแน่นอน แต่แท้จริงแล้วเป็นวิธีที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆ ในทางการแพทย์ เพราะต้องอาศัยปัจจัยที่เอื้อต่อการรักษาอีกหลายประการร่วมด้วย หรือกรณีคนไข้ม้ามโต แพทย์อาจให้กินยาลดขนาดม้าม แต่ก็มีผลข้างเคียงทำให้ร่างกายผลิตเม็ดเลือดขาวได้น้อยลง หรือหากฉายแสงทำให้ม้ามยุบได้ 2 เดือนก็กลับมาโตใหม่และทำซ้ำไม่ได้แล้วเป้าหมายของการรักษา ก็เพื่อบรรเทาอาการและลดภาวะแทรกซ้อนจากโรค รวมถึงทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หากปฏิบัติตนตามที่แพทย์แนะนำอย่างถูกวิธี กินยาสม่ำเสมอไปตลอดไม่มีดื้อ รู้ควบคุมไขมันในเลือดและงดสูบบุหรี่ซึ่งเป็นตัวการทำให้ภาวะลิ่มเลือดอุดตันมากขึ้น คนไข้ก็สามารถที่จะมีชีวิตยืนยาวไม่ต่างจากคนปกติ

แม้ว่าละคร เลือดข้น คนจาง จะจบลงแล้ว แต่เชื่อแน่ว่า อาการ ของ โรค เลือด ข้น อาจจะไม่จางหายไป หากไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะสุขภาพของเราเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ไม่ควรห่างไกลจากการดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีอยู่เสมอ