Tag: ข้อสะโพกขาดเลือด

โลว์คาร์บ ไฮโปรตีน low carb beautyfullallday
2086 views

แอล-คาร์นิทีน ทำเส้นเลือดอุดตันได้

กินอาหารเสริม แอล-คาร์นิทีน เร่งเส้นเลือดอุดตัน พบกินร่วมเนื้อสัตว์จุลินทรีย์ในลำไส้จะเปลี่ยนให้กลายเป็นสารพิษ หลายประเทศเร่งพิจารณาการใช้เป็นอาหารเสริม สารทุกอย่างมีทั้งประโยชน์ และโทษในตัวเองขึ้นกับปริมาณ และช่วงจังหวะเวลาของการใช้ ถึงแม้ว่าแอล-คาร์นิทีนจะไม่ปรากฏผลข้างเคียงใดๆ ที่เด่นชัดมากนัก แต่ก็มีงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าถ้ากินเข้าไปมากขนาด 5 กรัมต่อวัน ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...

ไข้เลือดออก โรคร้ายจากยุงลาย
2163 views

ไข้เลือดออก ภัยจากยุงลาย

หน้าฝนนี้ คนต่างจังหวัดส่วนใหญ่หลีกหนียุงไม่พ้น แม้ว่าจะไม่ใช่หน้าฝนก็ยังจะมียุงชุม ยุงแต่ละชนิดก็นำไข้ นำเชื้อโรคมาต่างกัน แต่มีมากสุดเห็นจะเป็นยุงลาย เพราะเกิดบ่อย ฆ่าให้ตายง่ายแต่กำจัดให้หมดนั้นยาก ถึงแม้ยุงหลายสายพันธุ์ไม่ได้เป็นพาหะนำโรค แต่หากถูกกัดก็ก่อความรำคาญได้ง่ายๆ ยิ่งในคนที่แพ้ยุง ยิ่งเป็นหนัก ไข้เลือดออก โรคร้ายที่มาจากยุง ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้คนไทย ป่วยไข้ได้ง่าย โดยเฉพาะเด็กๆ เมื่อสมัยแรกๆ...

การป้องกันโรคจากการทำงาน
2473 views

ข้อสะโพก ของสาววัยทำงาน

โรคข้อสะโพก สำหรับวัยทำงานที่พบบ่อยได้แก่ ข้อสะโพกเสื่อม (Osteoarthritis,OA), ข้อสะโพกขาดเลือด (Avascular Necrosis, AVN), ข้อสะโพกพัฒนาการผิดปกติ (Developmental Hip Dysplasia,DDH) สำหรับในคนไทยเรานั้น สามารถพบอาการของข้อสะโพกขาดเลือดได้บ่อยสุด ซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณการดิ่มเหล้า การใช้สารสเตียรอยด์เป็นเวลานาน ส่วนสาเหตุของข้อสะโพกเสื่อมในวัยทำงานของคนไทย ที่พบมากที่สุดได้แก่...