Tag: อาหารเสริมทำให้สวย

อาหารเสริม เพื่อสุขภาพที่ดี
2055 views

อาหารเสริม เพื่อสุขภาพ

ณ ปัจจุบันนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ได้หันมาเอาใจใส่ในเรื่องของการดูแลสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น และในท้องตลาดมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่าง ๆ รวมทั้งวิตามินออกมามากมาย จึงทำให้หลายคนอาจสงสัยว่า วิตามิน จำเป็นต่อร่างกายเพียงใด ถ้าขาดแล้วจะมีผลต่อร่างกายหรือไม่ ในที่นี้จึงขอกล่าวถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิตามินเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านในการเลือกรับประทาน วิตามิน ดีหรือไม่ อย่างไร วิตามิน (Vitamin) มาจากคำว่า Vita...