Tag: โรคข้อสะโพกเสื่อม

เคล็ดลับชะลอวัยทอง
2142 views

หญิงวัยทอง ระวังเข่าเสื่อม

เมื่อคุณมีอายุมากขึ้น ร่างกายย่อมเสื่อมโทรมไปตามวัยเป็นธรรมดาทุกผู้ทุกคน โดยเฉพาะผู้หญิง ที่ต้องผจญกับโรคภัยทางสุขภาพของสตรีจากการย่างเข้าสู่ วัยทอง เพราะจากการวิจัยแล้วพบว่า ผู้หญิงยังมีโอกาสเกิดภาวะกระดูกข้อเข่าผุกร่อนเสื่อมทรุดฉีกขาดมากกว่าผู้ชายอีกด้วย เนื่องจากผู้หญิงมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน้อยกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะในหญิงหลังหมดประจำเดือน รวมถึงอิริยาบทในแบบฉบับเฉพาะของผู้หญิงที่อาจส่งผลให้ข้อเข่าเสื่อมเร็วกว่าปกติโดยไม่รู้ตัว โรคข้อเข่าเสื่อมของหญิงวัยทอง เป็นภาวะที่กระดูกอ่อนของข้อเข่าสึกหรอ ฉีกขาด จนไม่สามารถหล่อลื่นข้อเข่าให้ใช้งานเป็นปกติได้ บางครั้งอาจจะมีหมอนรองกระดูกฉีกขาดร่วมด้วย เมื่อกระดูกอ่อนสึกหรอจนถึงกระดูกแข็ง จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดเข่าเวลาลงน้ำหนักเข่าขณะเดิน หรือขึ้นลงบันได...

การป้องกันโรคจากการทำงาน
2451 views

ข้อสะโพก ของสาววัยทำงาน

โรคข้อสะโพก สำหรับวัยทำงานที่พบบ่อยได้แก่ ข้อสะโพกเสื่อม (Osteoarthritis,OA), ข้อสะโพกขาดเลือด (Avascular Necrosis, AVN), ข้อสะโพกพัฒนาการผิดปกติ (Developmental Hip Dysplasia,DDH) สำหรับในคนไทยเรานั้น สามารถพบอาการของข้อสะโพกขาดเลือดได้บ่อยสุด ซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณการดิ่มเหล้า การใช้สารสเตียรอยด์เป็นเวลานาน ส่วนสาเหตุของข้อสะโพกเสื่อมในวัยทำงานของคนไทย ที่พบมากที่สุดได้แก่...