โดยปกติทั่วไปแล้ว หัวใจ จะมีส่วนที่เป็นฉนวนไฟฟ้ากั้นระหว่างหัวใจห้องบนและห้องล่าง ซึ่งเราเรียกว่า annulus fibrosus

แต่หัวใจมีระบบการนำสัญญาณไฟฟ้าเฉพาะที่เรียกว่า cardiac conduction system ซึ่งจะมีหน้าที่นำสัญญาณไฟฟ้าจากหัวใจห้องบนลงสู่ห้องล่าง เมื่อสัญญาณไฟฟ้ากระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจจะทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจและตามด้วยการคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ เมื่อสัญญาณไฟฟ้าผ่านไป หัวใจจึงมีการบีบตัวจากหัวใจห้องบนลงสู่หัวใจห้องล่างแล้วตามด้วยการบีบตัวของหัวใจห้องล่างเพื่อดันส่งเลือดต่อไปให้เส้นเลือดแดง พัลโมนารี่และเส้นเลือดแดงเอออร์ตา และด้วยระยะเวลาการบีบตัวที่พอเหมาะ ระหว่างหัวใจห้องบนและห้องล่าง จะทำให้เลือดไหลจากหัวใจห้องบน ลงสู่ห้องล่างได้อย่างเต็มที่ นี่คือหน้าที่ของหัวใจ

หัวใจคนเราจะถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic nervous system) จากบริเวณก้านสมอง (Brainstem) ด้วยเส้นประสาทจากสมอง 2 ชนิดคือ เส้นประสาทซิมพาเธติค (Sympathetic nerve fibers) และเส้นประสาทเวกัส (vagal motor nerve fibers) ซึ่งจะส่งสัญญาณประสาทมาที่ SA node โดยที่เส้นประสาทซิมพาเธติคจะทำให้ SA node นี้ทำงานเร็วขึ้น จึงทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น ในขณะที่เส้นประสาทเวกัสจะทำให้ SA node ทำงานช้าลง ทำให้หัวใจทำงานช้าลง

ส่วนของหัวใจและหลอดเลือดจะประกอบด้วยตัวรับสัญญาณประสาทที่เราเรียกว่า receptors ซึ่งจะถูกควบคุมทั้งจากระบบประสาทซิมพาเธติค และระบบประสาทพาราซิมพาเธติค อันจะมีผลต่อความเร็วและความแรงในการบีบตัวของหัวใจ การหดและขยายตัวของหลอดเลือดและมีรายละเอียดซับซ้อนมาก

จุดเริ่มของการนำไฟฟ้าในหัวใจ เริ่มที่หัวใจห้องบนขวาในบริเวณที่เราเรียกว่า SA node หรือ sinoatrial node หรือ sinus node จากนั้นสัญญาณไฟฟ้าจะกระตุ้นไปตามผนังของหัวใจห้องบนทั้งขวาและซ้ายและลงสู่บริเวณที่เราเรียกว่า AV node หรือ trioventricular node และที่ตำแหน่งนี้สัญญาณจะถูกหน่วงเวลาให้ช้าลงชั่วครู่ก่อนจะส่ง สัญญาณไฟฟ้าต่อลงไปข้างล่าง ซึ่งจะเป็นจังหวะเดียวกับที่รอให้หัวใจห้องบนบีบเลือดลงสู่หัวใจห้องล่างนั่นเอง จาก AV node สัญญาณไฟฟ้าจะเดินทางต่อมายัง มัดเส้นใยประสาทที่เราเรียกว่า Bundle of His และแยกออกเป็น 2 แขนงซ้ายขวา โดยแขนงด้านขวาทอดยาวมาตามด้านขวาของผนังกั้นหัวใจห้องล่าง ส่วนแขนงด้านซ้ายซึ่งใหญ่กว่าจะแทงทะลุผ่านผนังกั้นหัวใจไปทางซ้ายและแยกออกเป็น 2 แขนงคือ ด้านหน้าและด้านหลัง จากนั้นจะผ่านเข้าไปยังร่างแหของเส้นใยประสาทที่เราเรียกว่า Purkinje fibers ซึ่งอยู่ใต้ต่อเยื่อบุด้านในของหัวใจ (endocardium) และไปกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจด้านล่างทำให้เกิดการบีบตัวในที่สุด

brain หน้าที่ของหัวใจ สั่งการจากสมอง

การบีบตัวและคลายตัวและสูบฉีดเลือดเข้าสู่เส้นเลือด คือ หน้าที่ของหัวใจ

หัวใจเต้น 1 ครั้งจะประกอบด้วยการบีบตัวและการคลายตัวของหัวใจทั้งบนและล่าง ซึ่งโดยปกติ เราจะแบ่งจังหวะการเต้นของ หัวใจเป็น 2 จังหวะโดยยึดตามหัวใจห้องล่างเป็นหลักคือ

  • จังหวะการบีบตัว เราเรียกว่า systole จะเป็นจังหวะที่ลิ้นหัวใจไตรคัสปิดและลิ้นหัวใจไมตรัลปิด และหัวใจห้องล่างขวา-ซ้ายบีบตัวเพื่อนำเลือดผ่านลิ้นหัวใจพัลโมนารี่และลิ้นหัวใจเอออร์ติคซึ่งเปิดออก ไปสู่ เส้นเลือดแดงพัลโมนารี่และเส้นเลือดแดงเอออร์ตา ตามลำดับ
  • จังหวะการคลายตัว เราเรียกว่า diastole จะเป็นจังหวะที่ลิ้นหัวใจพัลโมนารี่และลิ้นหัวใจเอออร์ติคปิด ส่วนลิ้นหัวใจ ไตรคัสปิด และ ลิ้นหัวใจไมตรัล จะเปิดออกทำให้เลือดที่อยู่ในหัวใจห้องบนไหลลงสู่หัวใจห้องล่าง ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับ ที่หัวใจห้องล่าง ทั้งขวาและ ซ้ายคลายตัวเพื่อรับเลือดนั่นเอง ในช่วงจังหวะปลายของระยะนี้ หัวใจห้องบนทั้งขวาและซ้ายจะ บีบเค้น เอาเลือดส่วนที่เหลือให้ ออกจาก หัวใจห้องบนลงสู่หัวใจห้องล่าง

heart หน้าที่ของหัวใจ สั่งการจากสมอง

จากนั้นจะเริ่มเข้ารอบใหม่ของการเต้นของหัวใจคือ systole คือลิ้นหัวใจไตรคัสปิด และลิ้นหัวใจ ไมตรัลจะปิดอีกครั้งเพื่อเตรียมให้หัวใจห้องล่างบีบเลือดส่งออกไป โดยหัวใจห้องล่างขวาบีบ เลือดไปที่เส้นเลือด แดงพัลโมนารี่ (ซึ่งที่จริงแล้วมีแต่เลือดดำ) เพื่อไปฟอกเลือดที่ปอดและหัวใจห้องล่างซ้าย บีบเลือดไปที่เส้นเลือดแดงเอออร์ตา เพื่อนำเลือดแดงไปเลึ้ยงเนื้อเยื่อทั่วร่างกายต่อไป

สรุปสั้นๆ สำหรับ หน้าที่ของหัวใจ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ส่วนรายละเอียดอื่นๆ มีความซับซ้อนอย่างมากจึงไม่สามารถลงเจาะลึกในที่นี้ได้

เคล็ดลับสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

ลดและควบคุมน้ำหนัก

แบบทดสอบความอยากอาหาร

บิวตี้ฟูลออลเดย์ได้เสนอ วิธีต้าน ความอยาก อาหาร เพื่อ ลดความอ้วน แบบง่ายๆ ไปแล้วในบทความหลัก วันนี้อยากนำเสนอแบบทดสอบความอยากอาหาร

เคล็ดลับความงาม

เคล็ดลับร่างกายฟิตจิตแจ่มใส

เผยเคล็ดลับเด็ด เพื่อร่างกายฟิตพร้อมทำให้จิตใจแจ่มใส มีสุขภาำพกายและจิตที่ดี และแข็งแรงฟิตเปรี๊ยะราวกับเด็กสาว

เคล็ดลับสุขภาพดี

เมนูผักเพื่อสุขภาพดี

ปลูกผักกินเอง มีประโยชน์อย่างมากมาย ซึ่งเราสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าเราใส่อะไรเข้าไปในดิน น้ำ และผักสามารถดูดสารอะไรเข้าไปในตัวผัก

เคล็ดลับความงาม

หนาวนี้ ลองแฟชั่นกันหนาวสวยๆ

หนาวๆ นี้เพื่อนๆ แต่งตัวตามแฟชั่นยังไงกันบ้าง หากว่ายังไม่ได้ลองชุด winter long johns one piece ก็ต้องลองหันมาดูแล้วล่ะว่า น่ารักและเหมาะกับบรรยากาศหนาวๆ แค่ไหน

เคล็ดลับความงาม

อะไรเปลี่ยนไปเมื่อแตกเนื้อสาว

ใครจะไปรู้หากสาวๆ ที่ยังอยู่ในวัยแรกแย้มต้องเติบโตเต็มที่ จากการที่สาวๆ กำลังก้าวเข้าสู่วัยสาวเต็มตัวมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง

ลดและควบคุมน้ำหนัก

เคล็ดลับผู้หญิงหุ่นดี

สาวๆ ทั้งหลายรู้หรือไม่ว่า การตั้งเป้าหมายในชีวิตที่อยากจะมีหุ่นสวย หุ่นดี ไม่มีไขมันส่วนเกิน แต่กลับเลือกวิธีที่จะทำด้วยการ ลดน้ำหนักแบบผิดๆ