เดี๋ยวนี้ใครๆ ก็รู้ว่านมแม่มีประโยชน์มหาศาลกับลูกอย่างไร คุณแม่อินเทรนด์ที่กําลังตั้งครรภ์ ต่างก็ตั้งธงว่า “ฉันจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ได้” หลายคนเมื่อคลอดลูกออกมาแล้วก็ทําสําเร็จดังที่ตั้งใจ แต่บางคนก็อาจให้นมลูกได้ไม่นานพอ วันนี้ขอนําเสนอวิธีการที่จะทําให้นมแม่ ผลิตออกมาได้สม่ำเสมอ และมากพอที่จะเลี้ยงลูกได้นานเท่าที่คุณแม่พอใจเทคนิคนมแม่

  1. ตรวจหัวนมตนเองว่ามีปัญหาต่อการดูดนมหรือไม่ ถ้าไม่แน่ใจควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการแก้ไขก่อนการคลอด
  2. เมื่อแรกคลอด นมหยดแรกของลูกควรมาจากเต้านมแม่ ถึงแม้นมแม่จะยังไม่ไหลอย่างเต็มที่ แต่การที่ลูกดูดเต้านมจากแม่เป็นการกระตุ้นให้น้ำนมแม่ไหล
  3. ถ้ามีเหตุจําเป็นที่ลูกไม่สามารถดูดนมจากเต้าแม่ได้ ให้แม่บีบนมเก็บใส่ขวดไว้ป้อนลูก อย่าทิ้งนาน
  4. ให้ลูกนอนกับแม่ด้วยตลอด เพื่อให้ลูกดูดนมแม่ได้บ่อยที่สุดเท่าที่ลูกต้องการ แต่ที่สําคัญแม่ต้องอุ้มลูกให้ถูกวิธี น้ำนมจะไหลออกมาดี
  5. คุณแม่ต้องดื่มน้ำเยอะๆ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และไม่เครียด ถึงแม้จะรู้สึกว่าน้ำนมไหลน้อย นั่นเป็นเพราะร่างกายกําลังปรับตัว และจะปรับได้ปริมาณตามที่ลูกต้องการต่อไป
  6. ถ้าเต้านมคัดมาก แต่ลูกยังไม่หิว ให้บีบน้ำนมเก็บใส่ภาชนะเอาไว้ แล้วแช่ตู้เย็นเป็นนมแม่สํารองเอาไว้ได้
  7. คุณแม่ที่ต้องกลับไปทํางานประจํา ไม่ ต้องวิตกกังวลว่าน้ำนมจะลดหายไป หรือต้องให้ลูกหย่านมแม่ เพราะคุณแม่สามารถปั๊มนมเก็บไว้ได้ในช่วง 3 เดือนแรก เมื่ออยู่ที่ทํางานก็ควรบีบหรือปั๊มนมแม่เก็บเอาไว้อย่างสม่ำเสมอ และให้ลูกดูดนมจากเต้าแม่ในช่วงกลางคืน และวันหยุดได้ ที่สําคัญคุณแม่ต้องศึกษาวิธีการเก็บนมแม่อย่างถูกวิธี
  8. ความตั้งใจเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้คุณแม่ให้นมแม่กับลูกไปนานที่สุดเท่าที่จะทําได้

การให้นมบุตรและการใช้ยา