ความงามเกิดจากรูปร่างหน้าตาที่ดูดี แต่คำจำกัดความของคำว่า ดูดี และสวยงาม มักจะถูกอ้างจากฝ่ายชาย หรือรสนิยมของบรรดาเสือสิงกระทิงค่างต่างๆ

คนเราอาจดูดีได้หากอยู่ถูกที่ถูกเวลา และคนที่ดูดีดูสวย แต่ไม่ได้อยู่ในสถานที่อันมีรสนิยม ความงามเหล่านั้น ก็ล้วนแต่กลายเป็นแค่ สิ่งไม่จำเป็นและขี้เหร่ ในสายตาของสภาพแวดล้อม ณ ขณะนั้นด้วย

คงไม่ต้องยกตัวอย่างให้มากเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามและสถานที่อันเป็นรสนิยมของคนส่วนใหญ่ เพราะแต่ละภูมิภาค ก็มีความชอบที่ไม่เหมือนกัน ในประเทศไทยเอง สมัยก่อนผู้คนมักจะรู้จักความสวยความงามในฟากฝั่งยุโรป สาวที่มีรสนิยมทันสมัย ส่วนชาวบ้านร้านตลาด มักชอบความงามอย่างมีคุณค่าในรูปแบบของสาวชาววัง ที่ต้องขัดผิวให้สวยเหลืองเพื่อเข้าวัง สาวในวังล้วนงามสวย

งามอย่างมีคุณค่าด้วยเคล็ดลับนี้

กาลเวลาเปลี่ยนไปเมื่อโลกและยุคสมัยแคบลง ความมีรสนิยมในเรื่องความงามและความสวย ถูกแปรเปลี่ยนไปจากผ้าสไบเป็นซิ่นไปจนถึง การเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาไปเป็นคนอีกคน วงการศัลกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศถูกนำมาใช้แก้ปัญหาในเรื่องความงาม แทนที่จะดำเนินการในเรื่องการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแต่กำเนิด

กินอย่างไรให้สวยและดูดี

ความงามอย่างมีคุณค่าของสาวสมัยใหม่ จึงถูกให้คำจำกัดความไว้แค่ รูปร่างหน้าตาและชาติตระกูล มากกว่าจริตจะก้านภายใน แน่นอน สิ่งเหล่านั้นปรับปรุงกันไม่ได้ และล้วนมีมาแต่กำเนิด

ดูเรื่องสาวสวยและความสวยความงามอย่างมีคุณค่าที่แท้จริง ที่ เคล็ดลับความสวย อย่างผู้หญิง