ลดน้ำหนักด้วยการกินคาร์โบไฮเดรตต่ำ

จริงๆ แล้วเทคนิคการลดน้ำหนักที่ดีที่สุดนั้นคือการรับประทานอาหารครบทุกมื้อและครบหมู่ แต่ลดปริมาณและสัดส่วนของสารอาหารบางอย่างที่ไม่จำเป็นต่อร่างกายลง และเสริมสารอาหารที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันเข้าไปทดแทน ส่วนใหญ่แล้วเทคนิคการควบคุมน้ำหนักมักพลิกแพลงได้หลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นการไม่ทานอาหารเลยในบางมื้อ หรือการทานแต่ผักและผลไม้ ซึ่งนั่น ก็ไม่ได้ผิดไปจากสูตรการลดน้ำหนัก เพียงแต่ส่งผลเสียหายมากกว่าผลดีในระยะยาว

การลดน้ำหนัก โดยการกินอาหารจำพวกที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำ เป็นอีกวิธีหนึ่งในการลดความอ้วนที่ได้ผล เพราะคาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่ได้จากอาหารประเภทข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน อาหารเหล่านี้ที่มีการทำให้อยู่ในรูปของคาร์โบไฮเดรตต่ำนี้ เป็นรูปแบบอาหารลดน้ำหนักที่มาจากตะวันตกแล้วแพร่หลายเข้ามายังประเทศไทย มีหลากหลายชนิด เช่น แอตกินส์ไดเอตม เดอะโซนไดเอต และเซาท์บีชไดเอต

ลดน้ำหนักด้วยการกินคาร์โบไฮเดรตต่ำการลดน้ำหนักแบบ แอตกินส์ไดเอต Dr. Atkin’s Diet Revolution เป็นอาหรที่ลดคาร์โบไฮเดรตลงมาก โดยรูปแบบการกินอาหารแบบนี้ในช่วงแรกจะแนะนำให้กินอาหารจำพวกแป้ง หรือคาร์โบไฮเดรตไม่เกิน 20 กรัมต่อวัน (นับว่าต่ำมาก เพราะโดยปกติแล้วข้าว 1 จาน/2 ทัพพี (ข้าว 120 กรัม) จะได้คารโบไฮเดรตประมาณ 41 กรัม) จากนั้นจึงอนุญาตให้กินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเพิ่มขึ้น โดยห้ามกินอาหารคาร์โบไฮเดรตเกินวันละ 40-90 กรัม ส่วนโปรตีนและไขมันสามารถกินได้ไม่จำกัด โดยลักษณะการกินอาหารแบบนี้จะทำให้ร่างกายเปลี่ยนมาใช้พลังงานจากไขมันแทนพลังงานที่ได้จากน้ำตาล ซึ่งผลของการลดคาร์โบไฮเดรตนี้ จะทำให้ระดับอินซูลินในเลือดลดลง มีผลทำให้โซเดียมในร่างกายถูกขับถ่ายออกมาทางไต ในขณะเดียวกัน ร่างกายก็จะขับน้ำออกมากขึ้น ทำให้น้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ว แต่การจำกัดชนิดอาหารอย่างมากนี้ ทำให้ผู้ที่ลดน้ำหนักแบบแอตกินส์ไดเอต จะเกิดอาการอ่อนเพลียมาก และเบื่อเร็ว และจะกลับมารับประทานคาร์โบไฮเดรตแบบปกติ ทำให้ไม่สามารถลดน้ำหนักได้นาน ในที่สุดแล้วก็จะส่งผลให้ไม่สามารถลดน้ำหนักได้อย่างยั่งยืน และวิธีนี้ก็ยังส่งผลต่อสุขภาพไตอีกด้วย สูตรนี้เคยกล่าวไว้แล้วในเรื่อง โลว์คาร์บ ไฮโปรตีน

การลดน้ำหนักแบบ เซาท์บีชไดเอต เป็นวิธีการลดน้ำหนักที่ใช้สูตรที่พัฒนามาจากแอตกินส์ไดเอต แต่จะมีความแตกต่างกันตรงที่การเลือกใช้ชนิดของไขมันและใช้คาร์โบไฮเดรตที่ดี เช่น ใช้น้ำมันมะกอกแทนไขมันสัตว์ กินผลิตภัณฑ์ประเภทพืชและผักที่มีค่าทางดัชนีน้ำตาลต่ำ กินถั่วเปลือกแข็งมากเป็นพิเศษ

ลดน้ำหนักด้วยการกินคาร์โบไฮเดรตต่ำการลดน้ำหนักแบบ เดอะโซนไดเอต เป็นการแนะนำให้กินอาหารที่มีพลังงานต่ำร่วมกับอาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรตที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำ ในปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อการควบคุมความสมดุลของอินซูลิน โดยแต่ละวันแนะนำให้กินอาหารให้ได้รับพลังงาน 850-1,300 กิโลแคลอรี่ ซึ่งในปกติจะกิน 1,600 – 2,000 กิโลแคลอรี่ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพศ อายุ กิจกรรม และลักษณะของการทำงานด้วย ยิ่งหากต้องใช้แรงงานมากก็ต้องการพลังงานมากถึง 2,400 กิโลแคลอรี่ต่อวัน แต่การลดแคลอรี่นี้ ต้องทำร่วมกับการกินอาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรต 40% ต่อวัน ซึ่งนักโภชนาการแนะนำให้คนปกติกินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรต 55% ต่อวัน แต่วิธีนี้หลีกเลี่ยงอาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรตที่ผ่านการขัดสี เช่น แป้ง น้ำตาล แต่แนะนำให้กินแครอท กล้วย หลีกเลี่ยงไขมันสัตว์และไขมันอิ่มตัว แต่แนะนำให้กินไข่ขาว ถั่วเปลือกแข็ง น้ำมันมะกอก และน้ำมันปลาทดแทน

จากการศึกษาเพิ่มเติม ได้มีรายงานผลการลดน้ำหนักด้วยอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำ พบว่า ผู้ที่ลดน้ำหนักด้วยวิธีการดังกล่าว เมื่อออกจากโครงการ สามารถลดน้ำหนักได้ถึง 40% ของน้ำหนักตัว และเมื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่ลดน้ำหนักแบบกินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำ กับผู้ที่ลดน้ำหนักที่กินอาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรตสูง และด้วยวิธีการอื่น เป็นเวลา 1 ปี พบว่าในระยะยาว ผลของการลดน้ำหนักทั้งสองกลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกัน แต่การลดน้ำหนักโดยลดอาหารที่ให้พลังงานต่ำมากๆ ต้องสูญเสียโปรตีนออกจากกล้ามเนื้อได้ง่าย หากกินอาหารดังกล่าวเป็นเวลานานๆ จะส่งผลให้กล้ามเนื้อลีบลงได้ และอาจทำให้ร่างกายเก็บโปตตีนได้ไม่ดี เมื่อเจ็บป่วย จะหายช้ากว่าปกติ

ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก จึงต้องพิจารณาและศึกษาวิธีการก่อนการลดน้ำหนักอย่างจริงจัง หากทำตามกระแส จะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ เพราะการลดน้ำหนักนั้น ในบางคนอาจไม่สามารถลดน้ำหนักให้มีน้ำหนักตัวต่ำลงได้เท่ากับน้ำหนักตัวมาตรฐานที่ควรจะเป็น แ่ต่หากสามารถลดลงได้ก็จะเกิดผลดีต่อสุขภาพ เช่น มีการศึกษาในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย พบว่าผู้หญิืงอ้วนเป็นโรคเบาหวานมากกว่าคนปกติถึง 4 เท่า ในขณะที่ผู้ชายอ้วนมีโอกาสเป็นเบาหวาน 2.5 เท่าของผู้ชายที่ไม่อ้วน และในปัจจุบันนี้ พบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานนั้น ถ้าสามารถลดน้ำหนักลงได้เพียง 5-10 % ของน้ำหนักตัว ก็จะทำให้ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคลดลงอย่างมากด้วย

เคล็ดลับความสวย ที่สำคัญคือ ต้องตั้งใจแน่วแน่ในการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพ จะช่วยให้การลดน้ำหนักและลดความอ้วน ได้ผลและประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

เคล็ดลับผิวสวย แบบนางงาม

คนเราจะมีผิวสวยระดับนางงาม ย่อมเป็นไปได้เสมอ เพียงแค่รู้วิธีเคล็ดลับผิวสวย และ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม อย่างที่ดาราเค้าใช้ แต่อย่างไหรและแบบไหนดีล่ะ โดยปกติแล้ว สาวๆ ทั่วไปมักจะคิดว่า ดาราหลายคนมีรายได้มากก็สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความสวยที่มีราคา แพง

อ่านเพิ่มเติม

เคล็ดลับความงามที่เกี่ยวข้อง

ผิวสวยหน้าใส

สวยด้วย ไข่ขาว กับเคล็ดลับหน้าใส

หน้าใสกับสุขภาพดี ไม่ใช่หน้าใสแล้วซีดเหมือนเป็นตัวอะไร อย่างนี้ถึงจะดี ด้วยสาวๆ ไม่ว่าจะวัยไหน ก็ชอบที่จะให้หน้าตัวเองสวยใสไร้ที่ติกันทั้งนั้น แต่จะทำอย่างไรให้มีหน้าใส ไร้ริ้วรอย แบบง่ายๆ

แฟชั่นกระเป๋าสวย

การเลือกซื้อ ของ แบรนด์เนม แท้

จะมีซักกี่คนที่รู้ถึงวิธีการเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดี และเหมาะสมกับราคา เพราะโดยทั่วไปแล้ว สินค้าที่มีความต้องการสูงและหาได้ยาก แถมมีราคามากถึงขนาดที่ว่า ไม่มีทางที่คนมีรายได้พอเลี้ยงปากท้องจะหามาไว้ครอบครองได้ สินค้าส่วนที่กล่าวมานั้น

Lifestyle

ชุดว่ายน้ำท้าฝน

Swim wear for the pool in the rain แม้ว่าบรรยากาศช่วงนี้จะเอาแน่เอานอนไม่ได้ บ้างก็เป็นวันที่ร้อนฉ่ายิ่งกว่าปลาโดนทอดในกระทะ บ้างก็เป็นวันที่สายฝนเทกระหน่ำมาไม่ขาดสาย แต่เชื่อแน่ว่า เหล่าสาวๆ คงจะหาวิธีดับร้อนแก้เย็นกันด้วยการกระโดดแช่น้ำในสระอุ่นๆ

ผิวสวยหน้าใส

การรักษา และปัญหา สิว

ปัญหาการเกิดสิว เป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติของบรรดาสาวๆ หน้าใสวัยทีนทั้งหลาย เนื่องจากสิวนั้นเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน การรู้ถึงสาเหตุก็ไม่ได้ทำให้สิวหายไป เพราะแต่ละสาเหตุ ก็ครอบคลุมจักรวาล สาเหตุหนึ่งที่ควบคุมไม่ได้นั่นคือ ปัญหาสิว

ทรงผมสวย

สวยด้วยทรงผมสาวมหาลัย

กลับมาอีกครั้งกับการอัพเดทเรื่องความสวยความงาม โดยเฉพาะวันนี้ มาในเรื่องของ ทรงผมวัยรุ่น-วัยเรียน ที่สำคัญไม่ผิดระเบียบแน่นอนค่ะ แม้ว่าหน่วยงานรัฐจะมีนโยบายที่ไม่เคร่งครัดเกี่ยวกับทรงผมแล้วก็ตาม

Lifestyle

นั่งนาน ทำลายสุขภาพ

จากเนื้อหาข่าวและเคล็ดลับสุขภาพยอดฮิตเมื่อสองปีก่อน แทบจะเรียกว่าทุกๆ แห่งต้องมีเนื้อหานี้ นั่นคือการ การนั่งทำงานเป็นเวลานานๆ ติดต่อกันหลายชั่วโมงต่อวัน และมากกว่า 23 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.