ลดน้ำหนักด้วยการกินคาร์โบไฮเดรตต่ำ

จริงๆ แล้วเทคนิคการลดน้ำหนักที่ดีที่สุดนั้นคือการรับประทานอาหารครบทุกมื้อและครบหมู่ แต่ลดปริมาณและสัดส่วนของสารอาหารบางอย่างที่ไม่จำเป็นต่อร่างกายลง และเสริมสารอาหารที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันเข้าไปทดแทน ส่วนใหญ่แล้วเทคนิคการควบคุมน้ำหนักมักพลิกแพลงได้หลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นการไม่ทานอาหารเลยในบางมื้อ หรือการทานแต่ผักและผลไม้ ซึ่งนั่น ก็ไม่ได้ผิดไปจากสูตรการลดน้ำหนัก เพียงแต่ส่งผลเสียหายมากกว่าผลดีในระยะยาว

การลดน้ำหนัก โดยการกินอาหารจำพวกที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำ เป็นอีกวิธีหนึ่งในการลดความอ้วนที่ได้ผล เพราะคาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่ได้จากอาหารประเภทข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน อาหารเหล่านี้ที่มีการทำให้อยู่ในรูปของคาร์โบไฮเดรตต่ำนี้ เป็นรูปแบบอาหารลดน้ำหนักที่มาจากตะวันตกแล้วแพร่หลายเข้ามายังประเทศไทย มีหลากหลายชนิด เช่น แอตกินส์ไดเอตม เดอะโซนไดเอต และเซาท์บีชไดเอต

ลดน้ำหนักด้วยการกินคาร์โบไฮเดรตต่ำการลดน้ำหนักแบบ แอตกินส์ไดเอต Dr. Atkin’s Diet Revolution เป็นอาหรที่ลดคาร์โบไฮเดรตลงมาก โดยรูปแบบการกินอาหารแบบนี้ในช่วงแรกจะแนะนำให้กินอาหารจำพวกแป้ง หรือคาร์โบไฮเดรตไม่เกิน 20 กรัมต่อวัน (นับว่าต่ำมาก เพราะโดยปกติแล้วข้าว 1 จาน/2 ทัพพี (ข้าว 120 กรัม) จะได้คารโบไฮเดรตประมาณ 41 กรัม) จากนั้นจึงอนุญาตให้กินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเพิ่มขึ้น โดยห้ามกินอาหารคาร์โบไฮเดรตเกินวันละ 40-90 กรัม ส่วนโปรตีนและไขมันสามารถกินได้ไม่จำกัด โดยลักษณะการกินอาหารแบบนี้จะทำให้ร่างกายเปลี่ยนมาใช้พลังงานจากไขมันแทนพลังงานที่ได้จากน้ำตาล ซึ่งผลของการลดคาร์โบไฮเดรตนี้ จะทำให้ระดับอินซูลินในเลือดลดลง มีผลทำให้โซเดียมในร่างกายถูกขับถ่ายออกมาทางไต ในขณะเดียวกัน ร่างกายก็จะขับน้ำออกมากขึ้น ทำให้น้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ว แต่การจำกัดชนิดอาหารอย่างมากนี้ ทำให้ผู้ที่ลดน้ำหนักแบบแอตกินส์ไดเอต จะเกิดอาการอ่อนเพลียมาก และเบื่อเร็ว และจะกลับมารับประทานคาร์โบไฮเดรตแบบปกติ ทำให้ไม่สามารถลดน้ำหนักได้นาน ในที่สุดแล้วก็จะส่งผลให้ไม่สามารถลดน้ำหนักได้อย่างยั่งยืน และวิธีนี้ก็ยังส่งผลต่อสุขภาพไตอีกด้วย สูตรนี้เคยกล่าวไว้แล้วในเรื่อง โลว์คาร์บ ไฮโปรตีน

การลดน้ำหนักแบบ เซาท์บีชไดเอต เป็นวิธีการลดน้ำหนักที่ใช้สูตรที่พัฒนามาจากแอตกินส์ไดเอต แต่จะมีความแตกต่างกันตรงที่การเลือกใช้ชนิดของไขมันและใช้คาร์โบไฮเดรตที่ดี เช่น ใช้น้ำมันมะกอกแทนไขมันสัตว์ กินผลิตภัณฑ์ประเภทพืชและผักที่มีค่าทางดัชนีน้ำตาลต่ำ กินถั่วเปลือกแข็งมากเป็นพิเศษ

ลดน้ำหนักด้วยการกินคาร์โบไฮเดรตต่ำการลดน้ำหนักแบบ เดอะโซนไดเอต เป็นการแนะนำให้กินอาหารที่มีพลังงานต่ำร่วมกับอาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรตที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำ ในปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อการควบคุมความสมดุลของอินซูลิน โดยแต่ละวันแนะนำให้กินอาหารให้ได้รับพลังงาน 850-1,300 กิโลแคลอรี่ ซึ่งในปกติจะกิน 1,600 – 2,000 กิโลแคลอรี่ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพศ อายุ กิจกรรม และลักษณะของการทำงานด้วย ยิ่งหากต้องใช้แรงงานมากก็ต้องการพลังงานมากถึง 2,400 กิโลแคลอรี่ต่อวัน แต่การลดแคลอรี่นี้ ต้องทำร่วมกับการกินอาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรต 40% ต่อวัน ซึ่งนักโภชนาการแนะนำให้คนปกติกินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรต 55% ต่อวัน แต่วิธีนี้หลีกเลี่ยงอาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรตที่ผ่านการขัดสี เช่น แป้ง น้ำตาล แต่แนะนำให้กินแครอท กล้วย หลีกเลี่ยงไขมันสัตว์และไขมันอิ่มตัว แต่แนะนำให้กินไข่ขาว ถั่วเปลือกแข็ง น้ำมันมะกอก และน้ำมันปลาทดแทน

จากการศึกษาเพิ่มเติม ได้มีรายงานผลการลดน้ำหนักด้วยอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำ พบว่า ผู้ที่ลดน้ำหนักด้วยวิธีการดังกล่าว เมื่อออกจากโครงการ สามารถลดน้ำหนักได้ถึง 40% ของน้ำหนักตัว และเมื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่ลดน้ำหนักแบบกินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำ กับผู้ที่ลดน้ำหนักที่กินอาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรตสูง และด้วยวิธีการอื่น เป็นเวลา 1 ปี พบว่าในระยะยาว ผลของการลดน้ำหนักทั้งสองกลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกัน แต่การลดน้ำหนักโดยลดอาหารที่ให้พลังงานต่ำมากๆ ต้องสูญเสียโปรตีนออกจากกล้ามเนื้อได้ง่าย หากกินอาหารดังกล่าวเป็นเวลานานๆ จะส่งผลให้กล้ามเนื้อลีบลงได้ และอาจทำให้ร่างกายเก็บโปตตีนได้ไม่ดี เมื่อเจ็บป่วย จะหายช้ากว่าปกติ

ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก จึงต้องพิจารณาและศึกษาวิธีการก่อนการลดน้ำหนักอย่างจริงจัง หากทำตามกระแส จะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ เพราะการลดน้ำหนักนั้น ในบางคนอาจไม่สามารถลดน้ำหนักให้มีน้ำหนักตัวต่ำลงได้เท่ากับน้ำหนักตัวมาตรฐานที่ควรจะเป็น แ่ต่หากสามารถลดลงได้ก็จะเกิดผลดีต่อสุขภาพ เช่น มีการศึกษาในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย พบว่าผู้หญิืงอ้วนเป็นโรคเบาหวานมากกว่าคนปกติถึง 4 เท่า ในขณะที่ผู้ชายอ้วนมีโอกาสเป็นเบาหวาน 2.5 เท่าของผู้ชายที่ไม่อ้วน และในปัจจุบันนี้ พบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานนั้น ถ้าสามารถลดน้ำหนักลงได้เพียง 5-10 % ของน้ำหนักตัว ก็จะทำให้ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคลดลงอย่างมากด้วย

เคล็ดลับความสวย ที่สำคัญคือ ต้องตั้งใจแน่วแน่ในการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพ จะช่วยให้การลดน้ำหนักและลดความอ้วน ได้ผลและประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

เคล็ดลับความงามที่เกี่ยวข้อง

อาหารเพื่อสุขภาพ

อาหาร ป้องกัน ตาแห้ง

โรคตาแห้ง ไม่ได้เป็นแค่อาการเคืองตาอย่างเดียว แต่ในระยะยาวนั้นจะทำให้กระจกตาเป็นแผลได้ โดยอาการตาแห้งเป็นภาวะที่มีน้ำตาไม่เพียงพอที่จะทำการหล่อลื่นให้ความชุ่มชื่นกับตา ความสำคัญของน้ำตาคือทำให้ผิวของตาอยู่ในสภาพดี...

วิธีดูแลผิวหน้า เคล็ดลับผิวสวย หน้าใส

ดูแลผิว แต่ทำร้ายผิว

ในฐานะของผู้หญิงอย่างเราในวันนี้ คงไม่มีใครปล่อยปละละเลยผิวพรรณตัวเองแน่นอน แม้ว่าจะมีหลายเหตุผลที่ใครต่อใครหลายคนบ่นบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาสารพัดเรื่อง...

อาหารเพื่อสุขภาพ

Grape Seed Oil น้ำมันองุ่นสกัดเย็น

ครั้งก่อนว่ากันไปในเรื่อง น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นไปแล้ว วันนี้จะมาว่ากันเรื่อง grape seed oil หรือ น้ำมันองุ่นสกัดเย็นกันบ้าง...

เคล็ดลับความสวย

เรื่องต้องอ่าน ก่อนการเสริมอก

สาวอกเล็กหลายคนอาจจะรู้สึกว่าการเสริมหน้าอกเป็นทางออกสุดท้าย...

อาหารเพื่อสุขภาพ

เคล็ดลับสุขภาพ ล้างตับ

วันนี้บิวตี้ฟูลออลเดย์จะมานำเสนอวิธีล้างพิษและฟื้นฟู ตับ เพราะคนส่วนใหญ่ชอบกินตับ เอ้ย เพราะตับ เป็นอวัยวะสำคัญในร่างกายที่มีประโยชน์ ช่วยในเรื่องหลายอย่าง และมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเมแทบอลิซึม รวมทั้งมีหน้าที่หลายประการในร่างกาย เช่นการสะสมไกลโคเจน การสังเคราะห์โปรตีนในพลาสมา...

วิธีดูแลผิวหน้า เคล็ดลับผิวสวย หน้าใส

ล้างหน้าอย่างไรให้ถูกวิธี

การล้างหน้าใช่ว่าจะเป็นเพียงแค่การล้างธรรมดา หากไม่ได้ใส่ใจในผิวหน้าอันสวยใสแล้วล่ะก็ การล้างหน้าก็อาจทำให้เกิดผลเสียตามมาอีกด้วย เพราะผิวสัมผัสของสาวๆ ที่นุ่มสวย อ่อนไหวต่อสิ่งกระตุ้นที่เป็นผลเสียต่อสภาพผิวหลายประการ...

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.