อาหารสุขภาพ โดยองค์การอนามัยโลกนั้น ได้นิยามเรื่อง สุขภาพ อาหาร ว่าการรับประทานอาหารที่ไม่มีคุณภาพ ร่วมกับการไม่ออกกำลังกายเป็นประจำและบ่อยครั้ง จะเป็นบ่อเกิดของโรคเรื้อรังหลายอย่าง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคที่เกียวกับระบบหลอดเลือดและความดัน โรคหัวใจ และโรคที่เกียวกับระบบทางเดินอาหาร โดยองค์การอนามัยโลกได้แนะนำอาหารสุขภาพดังนี้

  • – รับประทานอาหารที่สมดุลและมีน้ำหนักที่ปรกติ
  • – ให้ลดอาหารไขมัน และหลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัว Saturated fat,Transfatty acid
  • – ให้รับประทานอาหารพวกผัก ผลไม้ ธัญพืขเพิ่มมากขึ้น
  • – ลดอาหารที่มีน้ำตาล
  • – ลดอาหารเค็ม

นิยามอาหารสุขภาพ ของ National Health Service (NHS) ประเทศอังกฤษ ต้องมีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงคือ การรับประทานอาหารที่ให้พลังงานสมดุลกับพลังงานที่ใช้ และการรับประทานอาหารที่มีความหลากหลายในแต่ละวัน โดยแนวทางของอาหารสุขภาพนั้น ใน 1 จานจะต้องมีอาหารครบทั้งหมด 5 หมู่ มากน้อยคละเคล้ากันไป และในจานสุขภาพของอาหารนั้น จะบอกเราได้ว่า ควรที่จะรับประทานอาหารให้มีสัดส่วนอย่างไร

โดยสมาคมโรคหัวใจประเทศอเมริกาได้กำหนดอาหารสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีไว้ดังนี้

  • รับประทานผักและผลไม้เพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าให้รับประทานผักและผลไม้วันละ 4-5 ส่วนทุกวัน
  • ให้รับประทานธัญพืชเพิ่ม Eat more whole-grain foods เนื่องจากผักและผลไม้มีไขมันต่ำ มีใยอาหารสูง เช่น Whole-grain foods include whole-wheat bread, rye bread, brown rice and whole-grain cereal
  • ให้ใช้น้ำมัน olive, canola, corn or safflower oil สำหรับปรุงอาหารและจำกัดจำนวนที่ร่างกายต้องได้รับในแต่ละวัน
  • รับประทานไก่ ปลา ถั่วมากกว่าเนื้อแดง เนื่องจากไก่ที่ไม่มีหนัง ปลาและถั่วจะมีปริมาณไขมันน้อยกว่าเนื้อแดงของสัตว์จำพวกหมู และวัว
  • อ่านฉลากก่อนซื้อหรือก่อนนำมารับประทานทุกครั้ง เพื่อเลือกคุณภาพ อาหาร ให้มีประโยชน์

สุขภาพ อาหาร มาจากการเลือกรับประทาน healthy-food

และนอกจากอาหารที่เราต้องให้ความใส่ใจแล้ว ภาชนะสำหรับใส่อาหารก็ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะภาชนะที่ทำจากเมลามีนที่หลายคนกังวลเรื่องความปลอดภัย แต่หากเรารู้วิธีใช้ให้ถูกวิธีก็ไม่ต้องกังวล ทั้งนี้ สารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในภาชนะเมลามีนก็คือ ฟอร์มาลดีไฮด์ เป็นสารก่อมะเร็งในระบบทางเดินหายใจ จะปนเปื้อนก็ต่อเมื่อโดนความร้อนสูง บนฉลากของภาชนะมักบอกไว้ว่าทนความร้อนได้สูงมากกว่า 100 องศาเซลเซียส ทว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กำหนดว่าควรใช้งานภาชนะเมลามีนที่อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส ยิ่งใครที่ชอบอุ่นอาหารในไมโครเวฟ หากอุ่นเกิน 2 นาที ที่ระดับไฟ 900 วัตต์ อาจทำให้สารฟอร์มาลดีไฮด์แพร่กระจายออกมาได้

ควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะเมลามีนเพื่อการต้มน้ำหรืออุ่นอาหาร เลือกใช้ชามกระเบื้องหรือแก้วในการอุ่นดีกว่า ส่วนอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ ๆ ควรวางพักไว้ก่อนค่อยนำมาใส่ในภาชนะเมลามีน หรือเลือกใช้ภาชนะเมลามีนสำหรับใส่ของเย็นดีกว่า เพื่อความปลอดภัย เพียงเท่านี้เราก็จะได้สุขภาพ อาหาร ที่ดีและมีประโยชน์แล้วค่ะ