ยุคปัจจุบันจะเห็นได้ว่า คนเรานั้นมีอายุเฉลี่ยเริ่มน้อยลงเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งคงจะเป็นเพราะสภาวะแวดล้อมและอาหารการกินต่างๆ เนื่องจากจำนวนประชากรโลกมากขึ้นจำเป็นต้องมีการแย่งชิงแหล่งอาหารกันมากขึ้น คนหัวการค้าส่วนใหญ่จึงต้องมุ่งเน้นไปในเรื่องปริมาณ มากกว่าคุณภาพของอาหาร

เมื่ออาหารไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติ มนุษย์ก็เลยมีการเจริญเติบโตที่ผิดแปลกไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฮอร์โมนที่ถูกเร่งเร้าให้มีมากกว่าปกติในแต่ละช่วงวัย อีกทั้งยังมีปัจจัยเร่งเร้าอีกหลายอย่างทำให้เกิดการเจริญพันธุ์ที่เร็วขึ้น ปัญหาเหล่านี้จะถือว่าเป็นโรค ก็ไม่น่าแปลก เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปกติ

จากการศึกษาข้อมูลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นจากโรงพยาบาลไหน ก็ให้ข้อมูลคล้ายกันคือ เมื่อลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย อะไรเป็นตัวกำหนด และเมื่อลูกๆ มีอาการอย่างนี้ จะถือเป็นโรคไหม และมีวิธีการแก้ไขอย่างไร วันนี้น้องบิวจะมาเฉลยคำตอบกันค่ะ

เมื่อลูกเป็น โรคเป็นสาวก่อนวัย

ทำไมถึงบอกว่า เป็นสาวก่อนวัย เพราะจากข้อมูลระบุว่าอาการนี้คือ “โรค” และส่วนใหญ่มักเกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย แต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดในผู้ชายด้วย ทั้งนี้ปัจจัยเกี่ยวข้องกับความผิดปกติอยู่ที่การเจริญเติบโตนั่นเอง จะสังเกตุได้ในช่วงวัยเด็ก เด็กจะมีอาการตอบสนองที่จะเข้าสู่วัยรุ่นเร็วกว่าเกณฑ์ ทำให้เด็กมีเต้านมหรือมีประจำเดือนเร็วขึ้น เพราะรังไข่และมดลูก หรืออัณฑะในเด็กผู้ชาย ทำงานและพร้อมที่จะเจริญพันธุ์ได้เร็วกว่าปกติ

เมื่อลูกเป็นสาวก่อนวัย จะมีการเจริญเติบโตที่เร็วผิดปกติ อาการแบบนี้จะส่งผลเสียต่อเด็กหลายด้าน เช่น เด็กจะหยุดการพัฒนาในด้านของความสูง ในเด็กผู้หญิงสามารถตั้งครรภ์ได้เร็วกว่าปกติ

อธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆ ก็คือ เมื่อลูกเป็นสาวก่อนวัย ร่างกายจะมี “ฮอร์โมนเอสโตรเจน” ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงนั้น มีอยู่ทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย ฮอร์โมนตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมให้ปลายของกระดูกซึ่งเจริญเติบโตอยู่ปิดลง ทำให้เด็กผู้หญิงหยุดสูงหลังจากมีประจำเดือน 2 ปี ส่วนปลายกระดูกของเด็กผู้ชายจะปิดช้ากว่าผู้หญิง 3-5 ปี ผู้ชายจึงมีโอกาสตัวสูงกว่าผู้หญิง นอกจากนี้ผู้หญิงยังมีโอกาสเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมสูงขึ้นด้วย ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็ก รวมถึงอันตรายจากบุคคลภายนอก เช่น กรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศ และภาวะตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม

แฟชั่นชุดเดรสวัยรุ่น

สาเหตุของการเป็นสาวก่อนวัย

อ้างถึงข้อมูลของ รศ.พญ.สุภาวดี ลิขิตมาศกุล ภาควิชากุมารแพทย์ ศิริราชพยาบาล ได้กล่าวไว้ว่า สาเหตุที่ทำให้เด็กเป็นสาวก่อนวัยนั้น ส่วนใหญ่มีสาเหตุหลักๆ มาจากปัจจัยดังนี้

  • สาเหตุจากภายใน โดยปกติ เด็กที่มีไฮโปทาลามัสผิดปกติตั้งแต่แรกเกิด หรือถูกกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุ ได้รับการผ่าตัดหรือฉายแสงที่สมอง หรือเป็นเนื้องอกของต่อมใต้สมองซึ่งอยู่ใกล้กับไฮโปทาลามัสก็จะส่งผลให้การควบคุมการทำงานของระบบไฮโปทาลามิกนี้ผิดเพี้ยนไป ระบบจึงทำงานเร็วขึ้น เกิดเป็นสาวก่อนวัยขึ้นมา อีกสาเหตุหนึ่งคือ การเป็นเนื้องอกบางชนิดในช่วงแกนกลางของไฮโปทาลามัส (แกนกลางของสมอง) เช่น เนื้องอก Harmatoma ซึ่งเป็นติ่งเนื้อเล็กๆ ที่สามารถสร้างฮอร์โมนบางชนิดขึ้นมา และฮอร์โมนเหล่านั้นมีผลไปกระตุ้นฮอร์โมนโกนาโดรโทรฟินในต่อมใต้สมองให้ทำงาน จนเกิดกระบวนการสร้างฮอร์โมนเพศขึ้น ก็จะส่งผลต่อการเป็นสาวก่อนวัยได้ รวมไปถึงการมีซีสต์และเนื้องอกที่รังไข่ อัณฑะ หรือต่อมเพศ ซึ่งสามารถส่งผลให้เป็นสาวก่อนวัยได้เช่นกัน ท้ายสุดคือ ความผิดปกติของต่อมหมวกไตซึ่งทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนเพศโดยตรง กรณีนี้พบได้ในเด็กที่เป็นโรคต่อมหมวกไตผลิตฮอร์โมนมากเกินไป
  • สาเหตุจากภายนอก ซึ่งเด็กอาจได้รับฮอร์โมนเพศซึ่งเป็นฮอร์โมนในช่วงวัยเจริญพันธุ์มากกว่าปกติ ทำให้ระบบร่างกายมีการพัฒนาเร็วขึ้น ในอดีตพบว่าเด็กที่กินวิตามินหรือยาบางชนิดที่โฆษณาว่า กินแล้วจะโตเร็ว แท้จริงแล้วยานี้มีส่วนผสมของฮอร์โมนเพศ เมื่อกินยาประเภทดังกล่าวเข้าไปเด็กจะมีการสะสมไขมันมากขึ้น ทำให้เด็กอวบขึ้น ดูตัวโตกว่าเด็กรุ่นเดียวกัน
  • ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด จากสถิติพบว่าทุก 20 ปี มนุษย์จะมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็วขึ้นประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี ของอายุเกณฑ์เดิม ปัจจุบันเด็กผู้หญิงเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุ 8 ขวบ ในขณะที่เด็กชายเริ่มที่อายุ 9 ขวบ ซึ่งส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับเรื่องของภาวะโภชนาการเกิน เด็กที่มีร่างกายอ้วนมักจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็วกว่าเด็กที่ผอม

สาเหตุหลักที่คนทั่วไปเข้าใจ ว่าทำไมเด็กถึงเป็นสาวก่อนวัย มักจะเป็นในเรื่องของ อาหาร และสารอาหารบางชนิดในระบบปศุสัตว์ เช่น เนื้อไก่ เป็นประเด็นถกเถียงกันว่ามีการฉีดฮอร์โมนเร่งมากจนส่งผลมาถึงคนได้ เพราะถูกขุนให้อ้วนด้วยหัวอาหาร ทำให้มีปริมาณไขมันในเนื้อสูง เมื่อเด็กกินไก่จึงส่งผลให้เด็กมีไขมันและคอเลสเตอรอลในร่างกายสูงด้วย ด้วยเหตุนี้ทำให้เนื้อไก่ อาจส่งผลต่อสภาวะการเป็นสาวก่อนวัย ทั้งนี้เคยมีผู้ป่วยโรคนี้ที่มีรูปร่างอยู่ในเกณฑ์ท้วมอ้วน เมื่อตรวจดูคอเลสเตอรอลพบว่ามีเกณฑ์สูงกว่าปกติ ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้หลายรายชอบกินไก่เป็นประจำ และจากการแนะนำให้เด็กควบคุมสัดส่วนอาหารโดยการลดอาหารที่มีไขมันสูง พบว่าในบางรายสามารถชะงักภาวะการเจริญเติบโตก่อนวัยให้ช้าลงได้

กินลดโรค กิน ช่วยคุณได้จริงหรือ?

การรักษาโรคเป็นสาวก่อนวัย

เบื้องต้นนั้น แพทย์จะเริ่มวินิจฉัยเบื้องต้นก่อน เช่นสภาพร่างกายภายนอกทั่วไป จากนั้นจะเป็นการเอกซเรย์กระดูก เพื่อตรวจสอบโครงสร้างกระดูกว่ามีการล้ำหน้ามากน้อยแค่ไหน หากมีก็จะเริ่มการอัลตราซาวนด์มดลูก รังไข่ หรือวัดอัณฑะและอวัยวะเพศ ว่ามีขนาดเปลี่ยนแปลงไปกว่าปกติเหมือนได้รับฮอร์โมนเพศมากระตุ้นหรือไม่ รวมไปถึงการเอกซเรย์สมองเพื่อตรวจหาสาเหตุความผิดปกติ ซักประวัติการใช้ยา หากพิสูจน์ได้ว่ามีการรับฮอร์โมนเพศมากเกินไป ก็ต้องสั่งระงับยาที่ใช้นั้นเสีย

กรณีที่ตรวจไม่พบสาเหตุ การรักษาจะทำได้เพียงการฉีดยาชะลอการเป็นสาวก่อนวัย เพื่อรักษาให้เด็กสามารถเจริญเติบโตตามโครงสร้างที่ควรจะเป็น และลดความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจพบเจอ เช่น มะเร็งเต้านม รวมไปถึงเรื่องสภาพจิตใจ ที่ยังไม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนี้

การป้องกันไม่ให้ลูกเป็นสาวก่อนวัย

ควบคุมปริมาณอาหาร และจัดสัดส่วนอาหารให้เด็กรับประทานอย่างเหมาะสม ไม่กินของที่มีไขมันมากเกินไป มีการควบคุมอัตราการเพิ่มของน้ำหนักและความสูงให้อยู่ในเกณฑ์ปกติตามวัย เพราะเด็กอ้วนจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้มากกว่าเด็กที่ผอม แต่ทิ้งนี้ทั้งนั้น สภาวะแวดล้อมก็อาจส่งผลให้กิดการเป็นสาวก่อนวัยด้วยเช่นกัน อีกทั้งการได้รับสารพิษต่างๆ ในชีวิตประจำวัน รวมถึงอาหารที่ปนเปื้อนฮอร์โมนโดยไม่ได้ตั้งใจ ก็มีส่วนทำให้เด็กเข้าสู่วัยสาวเร็วขึ้นได้

พ่อแม่จะรู้ได้อย่างไร เมื่อลูกเป็นสาวก่อนวัย ก็ง่ายๆ เลย หากเด็กมีการเปลี่ยนแปลงของเต้านมก่อนอายุ 8 ปี หรือมีประจำเดือนก่อนอายุ 9 ปี ก็เดาไว้ก่อนว่า เด็กอาจอยู่ในภาวะเป็นสาวก่อนวัย ภาวะนี้เริ่มต้นจากเต้านมมีการพัฒนา คลำได้เป็นก้อนบริเวณใต้ลานหัวนม อาจรู้สึกเจ็บหรือไม่ก็ได้ หลังจากนั้นเต้านมจะขยายขนาดมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด ซึ่งระยะนี้ใช้เวลา 1-3 ปีก่อนเริ่มมีประจำเดือน

น้องบิวเชื่อว่า โรคนี้ไม่ได้มีอันตราย หากดูแลเด็กได้อย่างดี เอาใจใส่ให้ความรู้ อบรมสั่งสอนให้อยู่ในความดีความถูกต้อง เพราะยุคสมัยเปลี่ยนตลอดเวลา ไม่แน่ว่า อีก 20-30 ปีข้างหน้า เราอาจเห็นเด็กๆ วัยประถมโตพอๆ กับเด็กๆ ในวัยเรียนมหาวิทยาลัยกันแล้วก็ได้ ซึ่งแนวคิดนี้ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ แนวทางที่จะแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือ ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ จะต้องคอยดูแลเอาใจใส่ ให้ความรู้ อบรมสอนและสั่ง แก่เด็กๆ ที่กำลังเติบโตอยู่ในสังคมที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้เค้าได้อยู่อย่างมีความสุข ให้รู้ถึงปัญหาต่างๆ และแนวทางแก้ไข การป้องกันถึงผลกระทบที่จะตามมา เชื่อแน่ว่า ปัญหาเด็กโตก่อนวัย จะไม่ใช่ปัญหาร้ายแรงแต่ประการใดเลย