จากเนื้อข่าวที่มีการพูดถึงกันช่วงหนึ่งที่ระบุว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วเกี่ยวกับ สาหร่ายทอดกรอบ ซึ่งตัวละครก็มีลูกสาวเพื่อน และเพื่อนที่รับบทเป็นแม่รวมอยู่ด้วย โดยเธอชอบซื้อสาหร่ายทอดกรอบยี่ห้อหนึ่ง โดยนำมากินทุกเช่้าเวลาไปโรงเรียนและช่วงเวลาพักเที่ยงไปจนกระทั่งตอนเย็น (คือว่างตอนไหนกินตอนนั้นก็ว่าได้) หลังจากติดกินสาหร่ายงอมแงมมานานกว่า 6 เดือนอาการก็เริ่มปรากฏโดยในเนื้อหาสรุปว่าเกิดการบริโภคสาหร่ายที่มีเกลือโซเดียมในปริมาณสูงและบริโภคติดต่อกันเป็นระยะเวลานานมาก ในความจริงแล้ว อันตรายจากสาหร่ายทอดกรอบ เป็นจริงหรือไม่

หากชำแหละส่วนผสมหลักในสาหร่ายทอดกรอบ บางยี่ห้อก็จะพบกับ สาหร่าย แป้งสาลี แป้งข้าวจ้าว เกลือ ซีอิ๊ว น้ำมัน น้ำปูนใส พริก และผงชูรสอื่นเล็กน้อย อาจมีส่วนผสมอื่นๆ ต่างจากนี้ไม่เกิน 2-3 รายการ และข้อควบคุมชัดเจนในการกำหนดสินค้าวางขายที่ถูกต้องตามหลักการโภชนาการและสลากการค้าต้องระบุปริมาณเกลือโซเดียวลงในบรรจุภัณฑ์

อันตรายจาก สาหร่ายทอดกรอบ เป็นจริงหรือไม่

จากการสำรวจนั้น ผลิตภัณฑ์อาหารส่วนใหญ่มีการแสดงปริมาณโซเดียมบนฉลากโภชนาการอยู่ในช่วง 0 – 300 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค จานวน 1,618 ผลิตภัณฑ์ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.8 ส่วนใหญ่พบในกลุ่มขนมขบเคี้ยว ได้แก่ ขนมปังกรอบ แครกเกอร์ บิสกิต เวเฟอร์ ปลาเส้น และสาหร่ายทอดกรอบ

โดยที่ กลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่มีปริมาณโซเดียมมากที่สุด ดังนี้

  • กลุ่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป คือมีโซเดียมเฉลี่ย 2,000 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
  • กลุ่มขนมขบเคี้ยว พบว่าผลิตภัณฑ์ประเภทปลาเส้น มีปริมาณโซเดียมที่แสดงบนฉลากโภชนาการอยู่ในช่วง 310 – 900 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
  • ผลิตภัณฑ์ประเภทถั่วมีปริมาณโซเดียมที่แสดงบนฉลากโภชนาการอยู่ในช่วง 10 – 240 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
  • ผลิตภัณฑ์ประเภทคุกกี้มีปริมาณโซเดียมที่แสดงบนฉลากโภชนาการอยู่ในช่วง 0 – 220 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
  • ผลิตภัณฑ์ประเภทสาหร่ายมีปริมาณโซเดียมที่แสดงบนฉลากโภชนาการอยู่ในช่วง 0 – 250 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภคอย่างไรก็ดี ในการบริโภคสาหร่ายทอดกรอบ และอาหารที่มีโซเดียมสูง ในปริมาณมากติดต่อกันนานๆ ก็ถือว่าเป็นผลเสียแต่จะมีอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเป็นโรคไตและทำให้ม่านตาเสีย เลนส์ตาก็เสื่อมอย่างรวดเร็ว ได้หรือไม่นั้นแพทย์ก็ลงความเห็นแล้วว่า การบริโภคสาหร่ายทอดกรอบอย่างเดียวเป็นเวลานาน ไม่น่าจะใช่สาเหตุหลัก แต่อาจมีอาหารกลุ่มอื่นๆ (ตามด้านบน) หรือจงใจปล่อยข่าวเพื่อหวังอะไรบางอย่างก็ย่อมได้ แต่การกินแต่สาหร่ายปรุงรสก็อาจทำให้ร่างกายขาดสารอาหารที่จำเป็น การบริโภคอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนตามหลักโภชนาการถือว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด

กินแต่พอดี ห่างไกลโรค