จากวารสารการแพทย์อังกฤษ ได้รายงานว่ามีผลการศึกษาเปิดเผยว่า แท้ที่จริงแล้วสติปัญญาของคนเราจะเริ่มเสื่อมลงเรื่อยๆ ตั้งแต่อายุ 45 ปีเป็นต้นไป ไม่ใช่เริ่มเมื่ออายุ 60 ปี ดังที่คนทั่วไปคิดกันในสมัยก่อน

โดยคณะนักวิจัยของศูนย์วิจัยระบาดวิทยาและประชากรของฝรั่งเศส กับมหาวิทยาลัยคอลเลจของอังกฤษ ได้ร่วมกันศึกษาผู้ชายจำนวน 5,198 คน และสตรี 2,192 คน ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการอังกฤษ อายุระหว่าง 45-70 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2540 อยู่เป็นเวลา 10 ปี ระหว่างนั้นได้ทดสอบในเรื่องความจำ คำศัพท์ และทดสอบความสามารถในการสื่อสารด้วยปากเปล่า 3 ครั้ง

พวกเขาได้พบว่า ในช่วงเวลานั้น ในหมู่ผู้ชายวัยระหว่าง 45-49 ปี ความสามารถในการคิดหาเหตุผลจะลดลงร้อยละ 3.6 และผู้ชายอายุระหว่าง 65-70 ปี จะลดลงร้อยละ 9.6 ขณะที่กลุ่มผู้หญิง อายุระหว่าง 45-49 ปี จะลดลงร้อยละ 3.6 และกลุ่มอายุ 65-70 ปี จะลดลงร้อยละ 7.4

รายงานผลการศึกษากล่าวว่า “สติปัญญาที่เสื่อมลง จะปรากฏหลักฐานขึ้นในผู้อยู่ในวัยกลางคน ซึ่งอยู่ระหว่าง 45-49 ปี ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ น่าจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของบุคคลและสังคมโดยทั่วไปอย่างลึกซึ้ง บางทีการเสื่อมสติปัญญา อาจจะเป็นภาวะอย่างเดียวที่ทำให้เกิดความพิการยามชราได้มากที่สุด”

ทางเดียวที่จะทำให้สมองทำงานและมีพัฒนาการที่ดีอยู่เสมอ beautiful tips คิดว่า คือการมีสุขภาพดี และอาหารการกิน การรับประทานผักเพื่อสุขภาพ และใส่ใจในอาหารสุขภาพ เป็นปัจจัยที่จะทำให้มีชีวิตที่ดี มีสุขภาพดี

อ้างอิง ไทยรัฐออนไลน์