จากการศึกษาวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งหน้าทาปากของบรรดาคุณผู้หญิงทั้งหลายนั้น การแต่งหน้าที่ให้คนทั่วไปดูรูปผู้หญิงแต่งหน้าต่างวัยต่างชาติพันธุ์กัน แต่เป็นคนเดียวกันซึ่งมีความแตกต่างสี่แบบ คือไม่แต่งหน้าเลย แต่งแบบดูเป็นธรรมชาติ แต่งแบบสตรีคนทำงาน และแต่งแบบสวยเข้มฉูดฉาด

แสดงว่าการแต่งหน้าแม้จะทำให้ผู้ดูรู้สึกว่าบุคคลนั้นสวยและมีความสามารถก็ตาม แต่จากการเพ่งพิศนานๆ ความรู้สึกของผู้ดูจะเปลี่ยนไป ว่าสตรีที่แต่งหน้าแบบเข้มนั้นไม่ซื่อสัตย์หรือไม่น่าเชื่อถือไว้วางใจ สีบนใบหน้าก็สามารถบอกถึงบุคลิคและลักษณะของความชอบได้ทีเดียวเลยนะ

นักวิจัยบอกว่าบทเรียนอย่างหนึ่งของเรื่องนี้คือ สตรีควรคิดให้รอบคอบเกี่ยวกับการที่รูปของตนอาจจะสร้างความรู้สึกในแง่ลบได้ โดยเฉพาะในการส่งรูปเพื่อสมัครงานหรือในเว็ปไซต์หาคู่ต่างๆ อย่างไรก็ตามนักจิตวิทยาชี้ว่าในเรื่องของการแต่งหน้านั้น ความงามของผิวกายเป็นเรื่องผิวเผิน

และเราสามารถทำตัวให้รู้สึกสวยงามขึ้นได้ ด้วยการมีมิตรไมตรี มีความเชื่อมั่นในตัวเอง และมีสไตล์หรือบุคคลิกเฉพาะตัวที่ทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจในตัวเอง

makeup artist เทคนิคการแต่งหน้า เคล็ดลับการแต่งหน้าใส แบบดารา

ที่มา matichon.co.th